• Home
 • Global Directory
 • Contact
 • Official S&P Youtube channel
 • Official S&P Flickr Photostream
 • Delen:
 • Regelgeving
  Soler&Palau, ver voorbij de ErP Richtlijn

  Sinds enkele jaren is de ErP (Energy related Products) regelgeving van kracht. Het gaat om eisen op het gebied van maximaal toegestaan energieverbruik, informatieverstrekking en etikettering bij energieverbruikende of energiegerelateerde producten.
  Per 1 januari 2016 zijn binnen de EU een aantal nieuwe eisen van kracht geworden. Naast dat er zwaardere eisen worden gesteld aan het rendement van ventilatoren, gelden er specifieke eisen ten aanzien van luchtbehandeling / luchtbehandelingskasten:

  • - Gebalanceerde ventilatiesystemen voor verwarmde ruimtes moeten vanaf 2016 voorzien zijn van warmteterugwinning
  • - Het toerental van de ventilatoren moet regelbaar zijn
  • - Het opgenomen vermogen van de ventilatoren wordt gelimiteerd

  Met de EcoDesign Richtlijn 2009/125 (ErP Richtlijn) heeft de Europese Unie een raamwerk opgericht voor ecodesign eisen voor energie-gerelateerde producten.

  Het doel van 'Ecodesign' (ecologisch ontwerp) regelgeving is bedoeld om de milieuprestaties van producten gedurende de volledige levenscyclus van het product te verbeteren, door de integratie van milieuaspecten in de productontwerpfase, en het uitlijnen van dergelijke aspecten met technische en economische factoren.
  Deze richtlijn is onderdeel van de 20-20-20 doelstellingen, aan de hand waarvan energie efficiency moet worden verhoogd met 20%, en het aandeel van energieopwekking uit hernieuwbare bronnen moet worden verhoogd met 20% in 2020. Deze richtlijn heeft invloed op vele producte, zoals telefvisies, diepvriezers en ook ventilatoren.
  Wilt u meer weten over de ErP Richtlijn?

  Of neem contact met ons op

  Contact

   

   

   


  Alle informatie die via dit formulier tot ons komt wordt nimmer aan externe derden verstrekt. De invulvelden dienen naar waarheid en compleet ingevuld te worden, behoudens de velden die als optioneel zijn gemarkeerd.

  * Verplichte velden